1. Miejsce Giełdy – w zależności od harmonogramu wydarzeń
 2. Wszystkie miejsca przydzielone Wystawcom są równorzędne.
 3. Opłaty za stoisko są różne, w zależności od wydarzenia i wystawianego asortymentu. 
 4. Opłata za 1 mb. stoiska o szerokości 0,90m wynosi w zależności od giełdy:
  •  
  • Giełdy RAPTOR – 620,00 PLN za 1 mb (wybrane miasta - szczegóły podczas rezerwacji stoiska - rezerwacja tylko telefonicznie i mailowo)

  • Giełda INTERSTONE (Łódź, Poznań) - 220,00 PLN za 1 mb wyłącznie nieobrobione minerały, skały i skamieniałości
  • Giełda INTERSTONE (Łódź, Poznań) - 370,00 PLN za 1 mb biżuteria, wyroby jubilerskie, rękodzieło, pozostałe.

  Powyższe opłaty zawierają 23% podatku VAT. Płatności należy dokonać na konto:
  PKO BP  14 1020 2401 0000 0502 0541 8969
  na rzecz firmy RAPTOR Rafał Buczak, 44-151 Gliwice ul. Daszyńskiego 325
  koniecznie podając nazwisko i imię wystawcy oraz miejsce i miasto giełdy.
  Cena stolika jest niezmienna bez względu na ilość dni wystawowych.

 5. Zgłoszenia można dokonać drogą mailową oraz przez stronę internetową www.raptor-mineraly.pl. Kartę zgłoszeniową należy odesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni przed wydarzeniem z potwierdzeniem, że rezerwacja stoiska będzie na stołach organizatora lub wolna przestrzeń do własnej zabudowy przez wystawcę. W uwagach prosimy o podanie danych firmy i numeru nip, dla osób dla których będzie wystawiana faktura vat. Wystawcy, którzy zgłoszą się po terminie będą przyjęci na listę rezerwową, bez gwarancji przydzielenia oczekiwanej wielkości stolika i miejsca. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest:
  • Przedpłata w kwocie 50% CAŁOŚCI do 25 dni przed wydarzeniem, a pozostała należność będzie pobierana w pierwszym dniu wydarzenia.
  • Rezerwacja miejsca na wydarzenie następuje w dniu wpłacenia 50% zaliczki za wykupioną powierzchnię.
  • Potwierdzenie rezerwacji następuje po wpłynięciu zaliczki na konto organizatora. W przypadku rezygnacji prosimy o bezwzględne odwołanie swojego udziału, w możliwie najkrótszym terminie. W przypadku rezygnacji 14 dni przed daną giełdą przedpłata NIE BĘDZIE PODLEGAŁA ZWROTOWI ORAZ NIE BĘDZIE PRZECHODZIŁA NA NASTĘPNĄ GIEŁDĘ. Wystawcy, którzy nie odwołają uczestnictwa i nie wezmą udziału w giełdach RAPTOR ORAZ INTERSTONE, tracą możliwość wystawiania swoich okazów, jak i biżuterii w następnych edycjach giełd.
 6. Każdy wystawca zobowiązany jest do estetycznego urządzenia ekspozycji.
 7. Stoiska oferujące okazy syntetyczne, barwione, klejone, kryształy hodowlane, muszą być dokładnie oznaczone przez Wystawcę.
 8. Zgłoszenia telefoniczne nie są podstawą do udziału w imprezie.
 9. Prosimy o przesłanie materiałów prasowych dotyczącego Twojego stoiska. Krótki opis, zdjęcia.
 10. Organizator zapewnia:
  • Rozreklamowanie wydarzenia w danym mieście oraz miastach ościennych poprzez reklamy w Internecie i prasie, a także poprzez plakaty, ulotki, plansze reklamowe, banery.
  • Doprowadzenie przyłącza energii elektrycznej do każdego stolika. Przypominamy o stosowaniu oświetlenia lampami LED, zgodnie z obowiązującymi przepisami i bezpieczeństwem przy zbiorowym oświetleniu miejsc wielkopowierzchniowych. Prosimy o dokładne podanie wartości mocy prądu jaki będziecie Państwo potrzebować do oświetlenia swojego stoiska.
  • Całodobową ochronę obiektu wystawienniczego w czasie trwania wydarzenia.

  Program giełd RAPTOR oraz INTERSTONE

  Giełdy RAPTOR:

  • przygotowanie ekspozycji: sobota 7:00-9.30.
  • Czas dla publiczności: sobota 10:00-18:00, Niedziela 10:00-16:00.

  Giełdy INTERSTONE:

  • przygotowanie ekspozycji: Piątek 18:00-21:00, Sobota 7:00-9.30.
  • Czas dla publiczności: Sobota 10:00-18:00, Niedziela 10:00-17:00.

 11. Demontaż ekspozycji w niedzielę bezwzględnie po godzinie giełd. Proszę o przestrzeganie tego punktu regulaminu, tak aby osoby odwiedzające targi w późniejszych godzinach miały szansę zobaczenia pełnej oferty giełd RAPTOR oraz INTERSTONE. Wystawcy, którzy mimo tego zakazu zdemontują swoje stoisko w niedzielę przed zakończeniem giełd, bez zgłoszenia tego faktu do organizatora, będą w następnej edycji przeniesieni na listę rezerwową.
 12. Przydzielone miejsca należy zajmować w sobotę najpóźniej do godziny 9.30. Po tym czasie Organizator będzie dysponował niewykorzystanym miejscem według własnych potrzeb.
 13. Podczas trwania targów zabronione jest powiększanie stoisk we własnym zakresie, każde powiększenie stoiska bez zgody organizatora będzie wiązało się z dodatkowym kosztem wykupienia metrów bieżących. 
 14. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów na powierzchni wystawienniczej
 15. RODO – dane osobowe:

  Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych informujemy, iż: Administratorem Państwa danych jest firma RAPTOR Rafał Buczak, Gliwice, ul. Daszyńskiego 325. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: nazwę firmy, imię i nazwisko, adres firmy, adres do korespondencji, NIP, adres e-mail oraz telefon do kontaktu. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy uczestnictwa, organizacji i rozliczenia Giełd RAPTOR oraz INTERSTONE, a ich nie podanie może skutkować odmową zawarcia z Państwem umowy. Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji umowy.

  W przypadku spraw spornych lub nie ujętych w regulaminie, stroną rozstrzygającą jest Organizator Giełd.